Markdown trong daynhauhoc.com

Lời mở đầu

Do quá trình sử dụng daynhauhoc nếu bạn đồng thời dùng markdown trong bài post sẽ giúp bài viết sáng ý và được chú ý hơn. Cũng sẵn tiện là mình test markdown trong diễn đàn nên mình viết một bài viết về các cú pháp markdown trong diễn dàn và cách sử dụng chúng.

Markdown là gì?

Markdown is a lightweight markup language with plain text formatting syntax designed so that it can be converted to HTML and many other formats using a tool by the same name.[5][6] Markdown is often used to format readme files, for writing messages in online discussion forums, and to create rich text using a plain text editor.

Markdown là một dạng ngôn ngữ đánh dấu văn bản gọn nhẹ được thiết kế nhằm định dạng theo cú pháp các đoạn plain text sao cho chúng có thể được chuyển đổi dễ dàng qua lại với HTML hoặc một vài dạng khác. Markdown thường được sử dụng trong các file readme.me (file dùng để mô tả ngắn project hoặc sản phẩm) hoặc viết các tin nhắn trong các diễn đàn thảo luận và dùng để tạo ra các đoạn văn bản có cấu trúc phức tạp chỉ bằng một công cụ sử lí văn bản thô.

Dạy nhau học hỗ trợ những cú pháp markdown nào?

Đề mục

# H1

H1

## H2

H2

### H3

H3

#### H4

H4

##### H5
H5
###### H6
H6

Riêng header H1 và H2 có hai loại đặc biệt là:

Alt-H1
===

Alt-H1

Alt-H2
---

Alt-H2

Nhấn mạnh

Kiểu chữ nghiêng có thể dùng *dấu sao* hoặc _dấu gạch dưới_

Kiểu chữ nghiêng có thể dùng dấu sao hoặc dấu gạch dưới

Kiểu chữ đậm có thể dùng hai **dấu sao** hoặc hai __dấu gạch dưới__

Kiểu chữ đậm có thể dùng hai dấu sao hoặc hai dấu gạch dưới

Chúng ta cũng có thể trộn hai kiểu này bằng **dấu sao và _gạch dưới_**

Chúng ta cũng có thể trộn hai kiểu này bằng dấu sao và gạch dưới

Danh sách

Danh sách dạng chỉ số:

1. Phần tử đầu tiên của danh sách
2. Phần tử thứ hai
⋅⋅Danh sách con
1. Đây là phần tử thứ ba chứ không phải là 1 đâu.
 1. Phần tử đầu tiên của danh sách
 2. Phần tử thứ hai
  ⋅⋅Danh sách con
 3. Đây là phần tử thứ ba chứ không phải là 1 đâu.

Danh sách có thể dùng dạng kí tự:

  * Dấu sao
* Dấu sao
  - Dấu trừ
- Dấu trừ
  + Hoặc dấu cộng
+ Hoặc dấu cộng
 • Dấu sao
 • Dấu sao
  • Dấu trừ
 • Dấu trừ
  • Hoặc dấu cộng
 • Hoặc dấu cộng

Liên kết

[Liên kết ngay cùng dòng](https://www.google.com)

Liên kết ngay cùng dòng

[Liên kết ngay cùng dòng kèm theo tiêu đề. Hãy đặt chuột lên tôi](https://www.google.com "Google's Homepage")

Liên kết ngay cùng dòng kèm theo tiêu đề. Hãy đặt chuột lên tôi

Các URL cũng được tự động sinh ra
http://www.example.com or <http://www.example.com>

Các URL cũng được tự động sinh ra
http://www.example.com or http://www.example.com

[Liên kết tham chiếu dựa trên mô tả][Mô tả liên kết]

[Liên kết tham chiếu dựa trên mã][1]

Hoặc là bạn để một mô tả [tại đây].

Đây là danh sách các liên kết được tham chiếu đến bạn có thể đặt ở bất cứ đâu trong bài viết.

[Mô tả liên kết]: https://www.mozilla.org
[1]: http://slashdot.org
[tại đây]: http://www.reddit.com

Liên kết tham chiếu dựa trên mô tả

Liên kết tham chiếu dựa trên mã

Hoặc là bạn để một mô tả tại đây.

Đây là danh sách các liên kết được tham chiếu đến bạn có thể đặt ở bất cứ đâu trong bài viết.

Hình ảnh

Chỉ vào hình ảnh để xem tiêu đề.

Viết trên cùng dòng: 
![alt text](https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png "Logo Title Text 1")

Viết theo cách tham chiếu: 
![alt text][logo]

[logo]: https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png "Logo Title Text 2"

Chỉ vào hình ảnh để xem tiêu đề.

Viết trên cùng dòng:
alt text

Viết theo cách tham chiếu:
alt text

Code và làm nổi bật cú pháp

Nếu code chỉ trong một dòng bạn có thể dùng `dấu huyền`

Nếu code chỉ trong một dòng bạn có thể dùng dấu huyền

```
Nếu code trên nhiều dòng:
var s = "JavaScript syntax highlighting";
alert(s);
```
Nếu code trên nhiều dòng:
var s = "JavaScript syntax highlighting";
alert(s);
  Hoặc sử dụng bốn dấu khoảng trống:
  var s = "JavaScript syntax highlighting";
  alert(s);
Nếu code trên nhiều dòng:
var s = "JavaScript syntax highlighting";
alert(s);

Trích dẫn

>Trích dẫn trên 1 dòng

Trích dẫn trên một dòng

>>Trích dẫn dòng thứ hai

Trích dẫn dòng thứ hai

Tổng kết

###Nếu bạn nào đã nắm được về markdown trước đây thì có thể thấy rằng dạy nhau học còn thiếu quá nhiều cú pháp. Tuy nhiên với một diễn đàn thảo luận như thế này thì chỉ cần nắm được ngần này cú pháp là đủ đề bạn có một bài post dễ đọc hơn.

Hi vọng có ích. Chúc may mắn.

18 Likes

Cảm ơn @GDGHN_AndroidTeam đã chia sẻ bài viết này. Markdown không chỉ được sử dụng ở DNH mà còn ở GitHub và nhiều sites khác nữa nên bài này sẽ có ích cho nhiều người :smile: :+1:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?