Lập trình hướng đối tượng với C

Mn cho e hỏi có cách nào code OOP trong C ko vậy???

…chắc là có nhưng mà không nên. Thay vì thế thì sử dụng C++, nó là bản nâng cấp của C để lập trình hướng đối tượng.

1 Like

nhát học C++ lắm, khó!!!

Ơ… bạn học được C thì cũng sẽ học được C++ thôi :3 có khi C còn khó hơn C++ ấy chứ.

2 Likes

mk thấy C++ phức tạp hơn nhiều !!!

^ Cài lại nguyên 1 paradigm cũng khá là phức tạp :smiley: ko nên.


Ta bắt đầu với các đặc tính của OOP.
Information hiding thì đã có sẵn static và forward declaration :slight_smile: (1 lí do để tách thành *.c và *.h)
Nhưng Inheritance & Polymorphism thì rất là hại não vì phát sinh vô vàn vấn đề.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?