Lập trình hướng đối tượng C++

c++

(Tùng Tùng) #1

Mình học C và C++ cơ bản trên daynhauhoc rồi. Giờ mình muốn học thêm lập trình hướng đối tượng C++ nữa. Mọi người cho mình xin tài liệu và lời khuyên giúp mình với. Mình cảm ơn!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?