Hệ thống nhúng chuyên về phần mềm

c

(Hoàng Vlog) #1

Em muốn hỏi là làm nhúng chuyên về phần mềm là làm những gì ạ. Có thể chia sẻ cho em một lộ trình học hợp lý được không. Em cảm ơn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?