HĐH mọi người thường xuyên dùng code là gì?

Mọi người cho mình biết nhé. Mình thì Windows nhưng sẽ thử Ubuntu. Nếu thích thì nhích luôn :smile:

1 Like

Khi chưa có MacBook thì Ubuntu. Giờ thì MacOS rồi

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?