[Giới thiệu] Phần mềm Olala Pascal - Công cụ soạn thảo biên dịch mã nguồn Pascal

olalapascal
pascal
ide

(<script>alert("hacked")</script>) #1

Ủng hộ phần mềm Olala Pascal tại địa chỉ www.facebook.com/OlalaPascal.
Mọi thông tin, ý kiến đóng góp vui lòng inbox tại địa chỉ trên.


Dùng Olala Pascal thay cho Free Pascal có được ko?
( Ngô Doãn Tuấn) #2

Một thời tối ngày với turbo pascal


(Truong Pham) #3

Cũng một thời tối ngày Pascal, đi thi thì trường khác chúng nó toàn dùng C


(Hứa Anh Minh) #4

Có auto check errors trong quá trình code giống Visual Studio được không vậy bạn ?


(<script>alert("hacked")</script>) #5

Chưa có bạn ạ. :smiley:


( Ngô Doãn Tuấn) #6

:smiley: Hehe giống mình quá.Đi thi thấy mình như dân quê mùa :smiley:


(Phan Công) #7

Nó cũng chỉ là Pascal nhưng một ông MEGA nào đấy học C và thấy đánh chữ cái nó hiện ra những từ nên in thì ông cũng làm theo và lập nên chương trình này


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?