Giới thiệu một số trung tâm tốt, chất lượng để học thêm về IT

Cho e hỏi các ac đi trước ,các ac có thể giới thiệu cho e một số trung tâm tốt,chất lượng để học thêm về IT dc k ạ?

Quan điểm cá nhân thì mình vote nhất nghệ với Athena hoặc apatech thì hơi khó xíu :))

sao aptech khó vậy bác?
bác thấy khtn dc k?

Mấy cái trung tâm như athena hay nhất nghệ thì nó tập trung về từng mảng hơn và họ dạy cx phân môn hơn so với KHTN t thấy là vậy.Apatech thì mình chưa trải nghiệm nhưng nghe thấy bảo z:))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?