Game enginethis has been deleted by me

game
c++
game-programming
game-engine

(Hung) #25

Làm Game Engine thì mình ủng hộ, nhưng engine của bạn phải khác với các engine hiện nay , và nó giải quyết được vấn đề gì mà engine khác không làm được.

Ví dụ của Joe, xuất phát từ việc không cross-platform (vấn đề hồi năm 199x), phải code riêng từng phần trên từng platform, nên phát triển ngôn ngữ Java.

Mình cũng từng viết 1 web framework dựa theo kiến trúc Rails trên PHP (có lẽ không bằng Java, trước Laravel), vì thời điêm đó, các PHP Framework không có kiến trúc đủ mức tối giản, mình viết lại Active Record, Migration, và các CLI để generate. Cuối cùng team áp dụng (có production)
Bên iOS mình cũng thế, iOS có 1 kiến trúc mới là Flux, Redux (từ Frontend), nhưng trên Github không có, nên mình cũng viết ra 1 cái simple lib để hiện thực Redux.

[spoiler]PR thành tựu tí, mong các bạn thông cảm bỏ qua :grin:[/spoiler]


(Florastamine) #27

Constructive criticism is encouraged, but personal issues shouldn’t be brought up unless absolute necessary. Now can we get back to the topic?


#28

this has been deleted by me


(Dark.Hades) #29

Mình thấy việc làm một thứ gì đó đầu tiên là phải đáp ứng nhu cầu bản thân, chưa cần phải so hơn kém với ai làm gì.

Như engine mạnh đang làm, mục tiêu là hỗ trợ cho các game tương lai của chính mạnh và team làm, và mạnh cũng từng nói mục tiêu không chỉ focus vào game mà còn vào cả C++.

Vậy nên việc mạnh đang làm mình thấy không có gì phải so sánh với bất kì sản phẩm hiện tại, chỉ cần nó có ích đối với bản thân là được rồi.


(Hung) #30

Nếu tìm được thư viện thì xài luôn khỏi phải viết lại, nhưng nếu không có thì mình mới viết. List kể trên là những trường hợp project cần nhưng không có cộng đồng, thư viện hỗ trợ, nên phải tự viết. Chứ mình lười code lắm.


(Hung) #31

Nếu qua thời gian thì engine bạn nó cũng phải … lớn, nên bạn có thể thiết kế engine dạng modular. Có 1 phần core, các phần khác như C++, editor, blender là optional, có thể thêm vào.

Mình không làm game nhiều nên không có nhiều kinh nghiệm, nhưng bạn mình làm game trên Cocos2dx đã từng xoá các file trong Cocos2D để giảm dung lượng game được build. Unity và Unreal mình cũng công nhận, viết game đơn giản mà cài lên phone đã gần trăm MB.


(Florastamine) #32

Không liên quan tới topic, nhưng mình cũng muốn đóng góp một trong những lý do phát sinh nhu cầu viết riêng: Một số game có mechanics thuộc dạng unconventional mà thường các engine lớn hiện nay và trước đó không có native support, ví dụ như FEZ (và Super Mario Paper):

Có thể thấy FEZ có một mechanic độc đáo là platformer 2D nhưng có thể xoay theo các chiều, nghĩa là 2D và cả 3D. Trong khi các engine thường tách độc lập 2D và 3D nên dĩ nhiên việc “giả” hiệu ứng đó trên các engine đấy thì được, nhưng sẽ rất khó khăn và hax hax hax all day every day, nên việc viết riêng sẽ dễ hơn. Nếu mình clone FEZ chắc mình cũng sẽ tự viết thay vì vật lộn với Unity hay [insert some shiny new engine here]

Edit: Nói thêm là thực chất FEZ là game 2D chứ không phải 3D với góc nhìn 2D, việc giả hiệu ứng trên là do engine thực hiện.


#33

this has been deleted by me


#36

Thanks @JOEY, @Phong_Ky_Vo, @hungsteve, @Dark.Hades and @Florastamine for giving honest and just opinions.

I’ll try my best to bring something new to the community.

Speaking about game programming community, Vietnam currently has none.
Me and some pals above are building one to encourage and help game developers program their own games.
Relying on a top of technologies from outside for years has prevented us from inventing real tech.
We don’t have enough graphics programming expertise to compete with the world, while computer graphics (CG) serves many areas besides games, including movies (Visual effects - VFX), animation (2D/3D animated movies), etc.

I believe that making game programming more popular also bring more programmers to work in all kinds of technology development because a game needs graphics, audio, networking, …
It is certain that current generation of Vietnamese coders is also working on these areas, but there’s no inventions that you could share to community since most of the work belongs to outsourcing market. We are using our talents to do it for other countries.

That’s why I create GameDevSpot, trying to tell people that game programming is a serious work that you should consider. People who making games like GameDev.net so much (biggest game development community) but the reason we don’t have something like that is because we don’t actually want to program our own game.

Me and some friends I know across the country are doing it to set an example for community to follow, even if our games wouldn’t become popular, we’re enough proud of having overcome a challenge that we set for ourselves, accumulating precious and highly complex knowledge that could pass to later generations via education and sharing, and the list of values goes on …


#37

Nhóm làm game của mình tham gia event này để chia sẻ về lập trình game engine và kết hợp Blender, lập trình Blender plugin. Bạn nào quan tâm có thể đăng ký tham gia trực tiếp hoặc theo dõi livestream nhé.

https://www.facebook.com/events/1874588572838054/


#38

Slide that I presented today at BlenderOnline meetup
https://docs.google.com/presentation/d/1Von1_HgMikShksAdvTuySk16FTKrENEwTdwxmw-lFa8/


#39

this has been deleted by me


#40

this has been deleted by me


#41

this has been deleted by me


#42

Upcoming BlenderOnline meetup!

https://www.facebook.com/events/158880048100090/


#43

#44

this has been deleted by me


#45

this has been deleted by me


#46

this has been deleted by me


(name) #48

topic của bạn thật sự đáng khen ngợi, Hãy open source nó để mọi người cùng tham gia phát triển với sự đúng đắn và logic nhất


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?