Để làm web, ngoài mô hình MVC thì còn 1 số mô hình khác không?

Mọi người cho em hỏi là ngoài mô hình MVC để làm web thì còn 1 số mô hình khác không ạ
Cho em xin detail về mô hình đó với ạ.
Em cảm ơn!!!

Có đến hàng chục:

2022-06-04-08-28

3 Likes

MVC là design pattern mà bạn, MVC đâu phải mô hình đâu.

MVC là architectural pattern cậu ạ :sweat_smile:
Nó không phải kiểu design pattern của GoF đâu.


Cậu có nhiều mô hình lắm, như @superthin có đề cập ở trên.
Trên DNH đã từng có một bài blog thú vị về topic này. Cậu có thể đọc thêm về các kiến trúc khác ở đây (đọc tới đoạn clean architecture. Phần còn lại là architecture ở mức cao hơn kiến trúc trong của phần mềm, cậu có thể tham khảo thêm):

Giải thích về clean architechture - kiến trúc thường được sử dụng ở các app có độ phức tạp cao:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?