Clean Architecture – Điều đơn giản với ý tưởng củ hành

Trong bài viết sự tiến hóa của kiến trúc phần mềm mình có đề cập đến loại kiến trúc này, bạn đọc có thể tìm đọc lại link ở cuối bài viết.Bài viết này mình sẽ đi sâu hơn một chút nhưng vẫn không phải dùng những thuật ngữ đao to búa lớn để diễn tả kiến trúc này, mà mình thông qua những ví dụ đơn giản nhất để bạn đọc có thể hiểu được một cách dễ dàng.

Bắt đầu nhé!
http://blog.ntechdevelopers.com/clean-architechture-don-gian-voi-y-tuong-cu-hanh/

1 Like

Những bài viết trên blog khá chất lượng nhưng ít được Google tìm thấy (vì SSL được xem là một dấu hiệu) vì quên gắn SSL cho địa chỉ blog.ntechdevelopers.com <= tiếc lắm.

Sau khi check thì thấy có SSL nhưng lại chưa buộc redirect từ http sang https mà đang có cả 2, điều này có ích gì không nhỉ?

4 Likes

Cái này là do hosting giá rẻ chỉ nó bắt upgrade lên mới cho quyền can thiệp :frowning:
Bạn góp ý xong lại tốn tiền mới upgrade rồi setting lại rồi :smiley:

3 Likes

Đã tìm thấy củ hành trên Google rồi, thật tuyệt. Phát huy thêm những bài viết khác, chú ý là ưu tiên post lên trang của chính chủ chứ đi đăng nơi khác rồi thì chính chủ lại nằm thấp hơn trên kết quả tìm kiếm cũng khá buồn cười.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?