Cocos2d-x và Cocos Creator

Em đang phân vân giữa Cocos2d-x và Cocos Creator để làm game Mobile 2D.
Em quan tâm rất nhiều đến performance nên mong anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?