Bắt đầu học nhúng trên Linux

E là sinh viên năm 3 đang học ngành điện tử. E đã biết lập trình vđk 8051 và PIC, xem trên mạng thấy có lập trình nhúng trên Linux, thấy hay, với lại nhiều công ti tuyển kĩ sư vào ngành này… E cũng muốn học nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. AE có thể chỉ giáo e với được k? E cảm ơn nhiều !!!

1 Like

Em tìm trên diễn đàn mình với từ khóa “Lập trình nhúng”.
Hi vọng sẽ có câu trả lời cho em.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?