Bài 61 - Stack - 4 - Pop

video
stack
c++

(Lê Trần Đạt) #1


#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
(Đạt) #2

về cái ngăn xếp stack,hàng đợi dùng khi nào anh. trong sách em đọc vd ít quá.anh có thể nói một vài trường hợp cụ thể được không?


(Lê Trần Đạt) #3

Stack dùng nhiều chứ, nhưng trong thuật toán là chủ yếu. Stack dùng trong lời gọi hàm. Người ta gọi là stack call. Cái này em cứ debug sẽ thấy stack call. Nó lưu trữ lại lịch sử hàm nào gọi hàm nào.

Hàng đợi dùng trong rất nhiều thứ, hàng đợi tức là em phải xếp hàng rồi đợi tới lượt mình. Cái này không những trong lập trình mà ở đâu cũng có.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?