Bài 58 - Stack - 1 - Giới thiệu

video
stack
c++

(Lê Trần Đạt) #1


#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp tất cả các video lập trình hiện có tại daynhauhoc.com
Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )
(BaoLe) #2

Stack thường được dùng nhiều trong trường hợp nào vậy anh Đạt.


(Lê Trần Đạt) #3

Anh đi làm cũng ít dùng lắm @14520054. Trong một số giải thuật cần nó. Nhưng nếu mình đi làm thì phần lớn mình sử dụng lại các hàm đã thực hiện giải thuật này.

Thế nên về bản chất em không cần phải implement nó làm gì. Em chỉ cần hiểu nguyên tắc, có một thời điểm nào đó em sẽ cần. Lúc trước anh có làm một chương trình gửi nhận gói tin, nhưng các gói không đảm bảo sẽ đến đầy đủ, đôi khi ta cần phải chờ. Trong trường hợp đó anh dùng stack để nối các gói lại. Cứ gói nào đến thì anh push vào. Khi nào đủ, anh pop tất cả ra.


(BaoLe) #4

Em đang học giải thuật nek,Chắc là cần rồi. :smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?