2 ngành Hệ thống thông tin quản lý và Hệ thống thông tin có khác biệt nhau không?

Chào mọi người em 2k3 năm nay thi và đã biết điểm. Em tính sẽ đki HTTTQL nhưng với số điểm của mình em nghĩ sẽ trượt nên có suy nghĩ sẽ bẻ sang HTTT. Vậy mọi người cho em hỏi 2 ngành có quá khác biệt nhau không ạ ?

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?