training

Topic Replies Activity
Xin tips chạy code Machine learning 2 November 30, 2018
Cùng làm dự án về AI (ai chưa biết sẽ được training về movile dev) 29 October 7, 2017
Các trang luyện tập cho kì thi giải thuật 4 September 15, 2017
IoT: Khóa học "Lập trình Robot NAO (cơ bản) 3 July 27, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?