tech-talk

Topic Replies Activity
Sử dụng ReactJS để lập trình ứng dụng blockchain 2 August 29, 2021
VWS2018 mua 1 tặng 1 chỉ trong ngày chủ nhật! Giờ hơi muộn nhưng vẫn còn đăng kí được~ 2 June 24, 2021
Collaboration without Borders: Scaling a Startup into a Global Tech Company 3 August 24, 2017
Saigon Women Tech Meetup (04/12/2016) 6 August 28, 2021
Social Network APIs: Kết nối Internet với thế giới thật 1 August 17, 2016
Tech Talk Blog #1: Thực hư chuyện thực tập lập trình lương 500$ tại VN 12 May 15, 2016
Tech Talk Blog #2: Theo lập trình có nhất thiết phải giỏi toán 28 May 14, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?