qt

Topic Replies Activity
Speech to text: CMU Sphinx có nhận diện được giọng nói tiếng Nhật, Việt không? 5 June 25, 2018
Cross compile Qt cho board arm? 1 June 8, 2018
Mình muốn lưu các giá trị của Qlistwidgetitem trond QT dùng QSetting thì làm như nào ạ 2 May 16, 2018
Code khởi tạo đối tượng bị lỗi "no matching function for call to" 7 May 15, 2018
Các bác giải quyết cho e lỗi này trong Qt 9 May 8, 2018
Sử dụng dll trong QT 12 April 13, 2018
Hỏi về cách kết nối SQL server với app trong Qt 3 March 29, 2018
Qt error connect mysql 5 March 29, 2018
Cho mình hỏi về cách truyền dữ liệu từ vi điều khiển lên máy tính dùng QT 1 March 27, 2018
QT Android - ảnh hiển thị cho app android 9 February 23, 2018
Giúp mình giải thích một số vấn đề trong QT với 2 February 12, 2018
What's Q_Object in mainWindow.h file? 2 February 10, 2018
Lỗi khi compile chương trình bằng Qt 11 February 9, 2018
Build qt with opencv 1 December 20, 2017
App check/send email tự tạo 1 December 7, 2017
Import thư viện javascript vào Qt và sử dụng 2 November 23, 2017
Cần giúp đỡ về lập trình mạng 1 November 22, 2017
Ứng dụng chat qua internet 8 November 20, 2017
Xin tài liệu học lập trình Qt5 C++ 4 November 16, 2017
Hiển thị kí tự trong bảng mã Shift-JIS 2 November 10, 2017
Hỏi về cách tùy biến QListView trong QT5 3 November 8, 2017
Lỗi biên dịch Qt 1 October 26, 2017
Phân biệt rõ Qt và QML 2 October 26, 2017
Load ảnh trên Qt mà chỉ hiện được 1 phần của ảnh, còn lại là trắng xóa thì phải làm sao 1 October 21, 2017
Sử dụng qt để vẽ tia quét trên màn hình radar 6 October 19, 2017
Lỗi khi dùng Qt 1 October 14, 2017
Làm hoạt hình bằng ANIMATION FRAMEWORK QT 3 October 11, 2017
Hỏi cách giảm dung lượng folder chương trình lập trình bằng Qt 12 October 9, 2017
Hỏi cách tạo thư viện Qt 6 October 1, 2017
QtPainter vẽ vời 1 September 25, 2017
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?