packet-tracer

Topic Replies Activity
Vẽ sơ đồ mạng máy tính 2 January 2, 2024
Kết nối smartphone vào trong mạng wireless - Cisco Packet Tracer 3 September 14, 2023
Hỏi về Cisco Packet Tracer: VLSM, kết nối 2 router 1 March 27, 2022
Mô phỏng RIP routing trên Cisco packer tracer 1 October 16, 2021
Hỏi về Packet tracer 3 October 11, 2019
Cisco Packet Tracer kết nối ip giữa PC và router 6 September 25, 2018
Hỏi về phím tắt trong Cisco Packet Tracer 2 January 4, 2018
Thiết kế mô phỏng 1 mô hình mạng máy tính sử dụng Cisco Package Tracer 1 May 10, 2017
Cấu hình router trên Cisco Packet Tracer 3 June 22, 2016
Mô phỏng mạng trên Cisco Packet Tracer 1 January 14, 2016
Hỏi câu lệnh tìm kiếm DNS trên Packet Tracer 2 June 22, 2021
Cấm chế độ tự động gom route trên các router? 2 June 22, 2021
Cần giúp đỡ lỗi Packet Tracer 2 June 7, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?