Thiết kế mô phỏng 1 mô hình mạng máy tính sử dụng Cisco Package Tracer

Anh chị ai am hiểu về thiết kế mạng, cho em hỏi với :
Thiết kế mô phỏng 1 mô hình mạng máy tính tương ứng mạng trong 1 trường đại học sử dụng Cisco Tracer.Yêu cầu:
+Khoa viện phân tán,và phải kết nối các khoa viện lại,phục vụ mục đích truyền thông tin giữa các viện với phòng đào tạo và các khoa viện với nhau
~.~ Em có lên ý tưởng về bài tập lớn này như sau:
1, Mỗi viện là gồm nhiều máy, nối với nhau bởi các switch(Chỉ switch mà thôi vì mạng trong trường là
mang kiểu nội bộ, để tránh bị ảnh hưởng bởi sự cố mạng bên ngoài)
2, Thiết kế sao cho gửi đi xác suất thành công cao,nếu có lỗi có cơ chế khắc phục( =Cisco luôn )
3, Truyền tải dữ liệu nhanh : Cái này em tiến hành lấy sô liệu khoảng cách từ bản đồ của trường,Rồi
thiết kế đường đi trên Cisco dựa vào bài toán cây khung nhỏ nhất(cho đường truyền ngắn nhất)
Ý tưởng như này đã ởn chưa ạ?
Anh chị có thể gợi ý cách thực hiện những ý tưởng này trên Cisco đc ko ạ, em thấy Cisco khó làm quá ~.~ Em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?