memory-management

Topic Replies Activity
Cách hoạt động của Heap 18 November 30, 2022
Máy tính đánh số địa chỉ ô nhớ như thế nào 2 May 5, 2022
Khi nào bị Memory Leak trong các ngôn ngữ bậc cao? 15 April 27, 2022
Hỏi về nguyên lý nạp chương trình vào RAM 5 May 6, 2015
Hỏi về cấu trúc và cấp phát bộ nhớ của trình giả lập? 5 September 4, 2018
Learn About Basic Memory Management with Cartoon! 1 June 17, 2017
Nguyên nhân gây Memory leak trong Android 3 March 30, 2017
[Link]5 cách chống rò rỉ bộ nhớ (leak memory) trong android 1 January 16, 2017
Memory Management In Python The Basics - PyCon2016 1 June 1, 2016
Memory management in C 4 May 6, 2016
Ensure that there is no memory leak 11 September 21, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?