graphic-design

Topic Replies Activity
Có nên học ngành thiết kế đồ hoạ ở trường fpt Cần Thơ không? 3 July 22, 2020
Nên học thiết kế đồ hoạ ở FPT poly, FPT arena hay FPT btec? 3 June 15, 2020
Học khoa CNTT có liên quan đến thiết kế đồ hoạ không? 4 February 3, 2020
Sách về graphic design 1 October 24, 2019
Máy tính cho thiết kế đồ hoạ? 7 August 14, 2019
Nên học Thiết kế đồ hoạ tại CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn Đà Nẵng hay FPT Poly? 2 December 29, 2018
Đồ hoạ: Muốn học vẽ character 3 July 20, 2016
Nên tiếp tục học CNTT rồi đăng kí thêm một lớp thiết kế đồ hoạ bên ngoài hay chuyển hẳn luôn sang đồ hoạ? 3 October 29, 2017
Tuyển dụng nhân viên Thiết kế đồ hoạ, lương 5-6 triệu/tháng, tại Tân Phú 2 October 3, 2016
[HCM] MOTION GRAPHIC DESIGNER | 8 triệu - 12 triệu 2 August 29, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?