Đồ hoạ: Muốn học vẽ character


(blueworld) #1

Hi mấy anh . Topic này không liên quan về lập trình lắm :stuck_out_tongue: Em thấy bức ảnh này đẹp , không biết những bức ảnh như thế này thường được các designer vẽ bằng gì nhỉ ? Cảm ơn mấy anh :yum:


(*grab popcorn*) #2

1/ Phần cứng là Tablet - Bàn vẽ :grin:
2/ Phần mềm mình thường thấy sẽ là PaintSai và Photoshop.


(Vô Thin) #3

Các đại ca đồ hoạ Việt Nam toàn dùng phần mềm lậu cho nên với hình trên thì sẽ sử dụng PaintshopPro hoặc Illustrator và/ hoặc các phần mềm khác của 2 hãng Corel + Adobe.

Còn với nước ngoài, những xưởng làm đồ hoạ họ có phần mềm riêng, thường thì đó là phần mềm nguồn mở, họ thuê thêm một nhóm lập trình viên rất giỏi (1 dự án 6 tháng đốt vài triệu đô la) viết thêm những chức năng mới bổ sung để đáp ứng tốt công việc của họ. Tất nhiên, những phần mềm các xưởng đồ hoạ nước ngoài dùng, với dân chuyên nghiệp trên 10 năm kinh nghiệm sẽ thấy rất tuyệt vời, còn dân mới bước vào đồ hoạ không sử dụng được.

Ví dụ: CinePaint được các xưởng phim đồ hoạ ở kinh đô điện ảnh Hollywood đánh giá rất cao, nhưng các designer Việt Nam ở trong nước sờ vào không làm được cái gì ra hồn.


(Phan Duy) #4

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?