cocos2d-x

Topic Replies Activity
Kinh nghiệm Cocos2dx 1 April 29, 2017
Lỗi khi biên dịch project từ cocos2dx 1 April 26, 2017
Code cocos2d-x bị lỗi với các file .obj 2 December 25, 2016
Physic body cho animation sheet 2 December 25, 2016
Thắc mắc source cỡ được build qua cocos2dx 3 December 3, 2016
Mình build cocos cho android thì bị lỗi này cả ngày sửa mà không được 3 November 29, 2016
Kiến thức để tự học Cocos2dx 2 August 29, 2016
Nhờ nhận xét code game bằng cocos2d-x với ngôn ngữ c++ 2 July 30, 2016
Nhờ nhận xét đoạn code cocos2d-x với ngôn ngữ c++ 4 July 30, 2016
Vấn đề về IDE của cocos2d-x 1 July 28, 2016
Không chạy được project cocos2d-x trên máy ảo Android 3 June 24, 2016
Tương lai của Engine game Cocos2d-x 3 May 27, 2016
Cách sử dụng CCLOG() trong cocos2d-x 3 May 24, 2016
Loi tao project cocos tren cmd.exe 6 May 23, 2016
Loi cai dat cocos2dx 17 May 23, 2016
Cach thay IDE visual studio bang IDE dev c++ khi cai dat cocos2dx 1 May 21, 2016
Lập Trình Cocos2dx 3 May 7, 2016
Hỏi về Cocos2dx 1 April 15, 2016
Em viết xong một game bằng Cocos2dx với C++ chạy trên máy thì ok rồi, bây giờ em muốn chạy game này trên PC khác thì phải làm sao 6 April 8, 2016
Tạo tài khoản game bằng tài khoản facebook, google+ 3 April 4, 2016
Xin phần mềm Cocos Studio 2 March 23, 2016
Lỗi khi run cocos2d-x 1 March 23, 2016
Run bằng cmd trong cocos2d 3 March 21, 2016
Run project Cocos2d-x v3.2 bằng cmd 6 March 12, 2016
Error cocos-project.json is not found 3 March 6, 2016
Cannot open file 'libzlib.lib' trong Visual studio 2012 Ultimate 8 March 3, 2016
Lỗi unknown override specifier Cocos2d 4 February 6, 2016
Va chạm vật lý trong cocos2dx 5 January 26, 2016
Hỏi về Cocos2d-x: lỗi Can't find correct Visual Studio's path in the registry 7 January 14, 2016
Cocos2d-Cocos2dx 2 năm đừng bỏ qua cơ hội này! 7 June 23, 2021
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?