agile

Topic Replies Activity
Hỏi đáp về User story 3 February 21, 2022
Sách về Test Driven Development 1 March 8, 2017
Tìm ứng viẹn cho vị trí Project Manager (giỏi tiếng Anh), mức lương $1200 - $1500 2 January 23, 2018
Cần thông tin về thực trạng Agile Việt Nam 2017 3 April 26, 2017
Agile - Scrum: Phần 1 - Khái niệm Agile Scrum 2 October 25, 2016
[HCM Scrum Breakfast] Agile estimation - Story points 4 August 14, 2021
Scrum không áp dụng thành công ở Châu Á 1 July 27, 2016
Học Agile Development trên Coursera 9 April 7, 2016
Định nghĩa lại các nguyên tắc kỷ luật 1 August 5, 2015
Sự can đảm (Chương 6 cuốn sách Agile in a Flash) 1 August 4, 2015
Các yếu tố tạo nên thành công của mô hình Agile 1 July 30, 2015
Các vai trò trong Agile 1 July 28, 2015
Các nguyên tắc đằng sau tuyên ngôn Agile 1 July 24, 2015
Các giá trị Agile, hay còn gọi là Tuyên ngôn Agile 4 July 22, 2015
Tại sao nên sử dụng Agile? 3 July 16, 2015
Ưu nhược điểm của Agile 12 May 5, 2015
Agile Tour Vietnam 2014 3 August 14, 2021
Thợ lành nghề (Agile Software Development) 3 August 14, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?