Xin ý tưởng lập trình

Em đang gặp 1 vấn đề là vẽ 1 điểm trên khung hình(FPS) đầu vào là source kết nối camera.Hiện tại em đã tái chế code show kết nối được camera bằng qcameraview nhưng còn phần vẽ thì em bí. Mong mọi người cho em xin ý kiến.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?