Xin ý kiến các tiền bối về việc học lập trình game

Mọi người cho em hỏi chút với ạ. Em học C được 1 thời gian gọi là hết cơ bản: lệnh,con trỏ,hàm,vào ra tệp với biết về thuật toán như quay lui ,nhánh cận,… Giờ em muốn lập trình game thì nên học ngôn ngư gì tiếp theo ạ . Xin ý kiến mọi người

1 Like

Bạn thử vào đây xem sao :smiley:

2 Likes

Mình không làm game nên chịu :smiley:

1 Like

Nếu làm game thì bạn sẽ phải bước tới việc tìm hiểu và học các Game Engine / Game Framework, tuỳ loại mà sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình và mô hình phát triển khác nhau.

Giới thiệu bạn vài cái:

  1. Unity 2D/3D (C#, UnityScript)
  2. Cocos2D-x (C++, Javascript, Lua)
  3. Unreal (C++)
  4. CryEngine (C++, Lua, addons- C# qua CryMono)
  5. GameSalad (drag-n-drop) :smiley:

đấy là mấy cái đang hot nhất bây giờ, ngoài ra bạn có thể google ra các loại hàng họ khác.

3 Likes

Oh, hóa ra Cocos2D-x dùng Javascript với cả lua à. Hay đấy. Em không làm game nên bị hỏi mấy cái này là thua. anh @laptrinhio cũng hứng thú lập trình game hả?

@ltd tớ chỉ tìm hiểu tí tẹo để biết thôi chứ không có hứng thú lắm về game :blush:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?