Xin tài liệu Python và IDE cho Python

python

(Linh ) #1

HI mn, em là một người muốn tự học lập trình ngôn ngữ Python ạ .Mọi người có thể cho em xin một số tài liệu hướng dẫn Python căn bản nhất cho người mới bắt đầu và một vài IDE cho Python với ạ !
Em cảm ơn :grin::grin::grin:


(Nguyễn Đình Anh) #2

Bạn có thể lên Google search trước “tài liệu Python” và “IDE Python”


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?