Xin tài liệu OpenGL trong Android?

java

(Lợi Đỗ) #1

Ai có tài liệu gì vè OPENGL trực tiếp trên android không , cho mình xin với , mình thấy hơi khó hiểu liên quan tới model space , world space ?


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Lợi Đỗ.
Xem thử trong này có phần nói về cái đó thì phải.
https://learnopengl.com/


(Lợi Đỗ) #3

love u , bro !!!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?