Xin tài liệu học java chi tiết cho người mới bắt đầu bằng video

Ac có tài liệu nào bằng video chi tiết cho người mới bắt đầu làm quen với java k ạ, cho e xin với ạ, thanks,e mới bắt đầu học nên rất khó trong khi e chưa biết chút j về c và c++

1 Like

hahaha,gg e tìm hết r mà thấy nó k ổn lắm, nenen e cần video cơ a

Không ổn ở chỗ nào? Vào tab Video trên Google có một đống còn gì nữa

1 Like

Hi Minh Còy
Trừ khi bạn học các khóa về dồ họa hay cần biểu diễ dữ liệu còn lại theo mình là không nên học qua video vì tốn thời gian.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?