Xin lời khuyên thực tập game

c-sharp
unity

(Hồng Anh) #1

Em đang là sinh viên năm 3 , em có định hướng sau này theo lập trình game , em đang tìm một công ty để thực tập. Anh chị cho em xin lời khuyên nên thực tập ở đâu ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?