[Wiki] Cách ghi file trong C++

Cách ghi file cực kỳ đơn giản trong C++.

 • Để khi nội dung vào file nằm chung thư mục với code, ta làm như sau:
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main ()
{
  ofstream myfile;
  myfile.open ("ltd.txt");
  myfile << "DayNhauHoc.Com\n";
  myfile.close();
  return 0;
}
 • Để ghi một file có đường dẫn cụ thể, ta làm như sau:
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main ()
{
  ofstream myfile;
  myfile.open ("C:\\Users\\dat\\Desktop\\ltd.txt");
  myfile << "DayNhauHoc.Com\n";
  myfile.close();
  return 0;
}
 • Để ghi một số vào file, ta làm như sau
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main ()
{
  ofstream myfile;
  myfile.open ("C:\\Users\\dat\\Desktop\\ltd.txt");
  myfile << "DayNhauHoc.Com\n";
  myfile << "so " << 1 << endl;
  myfile.close();
  return 0;
}
10 Likes

Em thích ghi file kiểu nhị phân hơn! ^^

3 Likes

Open file không ios::app|ios::text … thì nó sẽ mặc định là gì vậy bạn @ltd ?

Mặc định sẽ là ios_base::out

void open (const char* filename, ios_base::openmode mode = ios_base::out);
3 Likes

I moved a post to a new topic: Visual studio không dùng được fwrite với fread?

anh @ltd ơi em nghĩ là nên giới thiệu luôn ifstream và fstream với các flag luôn ạ.

1 Like

Mới làm xong cái demo báo cáo đồ án cơ sở cũng về phần thao tác với file C++
Tiện tay post lên luôn:
http://www.mediafire.com/download/tudqcc39pjald66/Báo+cáo+đồ+án+cơ+sở.rar

3 Likes

@nguyenchiemminhvu có làm luôn các stream luôn không?

2 Likes

À! Em viết và đọc file txt bằng fsteam và ifstream. Có gì tối về em post lên thử!

2 Likes

mọi người giúp e với ạ!
có 1 file txt được nhập = tay sẵn định dạng như sau

3
Ngô Đình 
Diệm
BKEntertainment
Giám đốc
02/09/1995
Ninh Bình
Số 69, Trần Đại Nghĩa
[email protected]
0986666789
03/03/2016
03/03/2016,8h30,17h30
04/03/2016,8h30,17h30
05/03/2016,8h30,17h30
4
Trần Đức 
Công
BKFood
Giám đốc
01/06/1995
Nam Định
Số 99, Lê Thanh Nghị 
[email protected]
0123456789
03/03/2016
03/03/2016,8h30,17h30
04/03/2016,8h30,17h30
05/03/2016,8h30,17h30
..

dữ liệu nhân viên được xây dựng theo kiểu danh sách liên kết đơn
từng node có các thuộc tính sau: MaSo, Ho, Ten, Don Vi, ChucVu,NgaySinh, QueQuan, DiaChi, Email, SoDienThoai, NgayBatDauLamViec, ThongTinNgayLamViec
xây dựng hàm nhập toàn bộ dữ liệu từ file vào danh sách theo từng node trong danh sách

Anh Đạt ơi, nếu trong thư mục chứa file cpp chưa có file txt thì nó k tự tạo ra file mà mình phải tạo file bằng tay phải không anh. Em muốn xuất ra 1 file mà k xuất được vì trong thư mục chưa có file đó. Nên em phải tạo bằng tay. Có cách nào cho nó tự tạo file không anh?

Mặc định ở chế độ mở file để ghi thì nếu file chưa tồn tại thì file sẽ tự động được tạo.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?