VS Code không hiện dòng báo lỗi


Mọi người cho em hỏi sao Vscode của em tự nhiên nó không hiện dòng có lỗi lên ạ ? Làm cách nào để bật nó lên ạ

trước đây nó có hiện dòng lỗi không?

3 Likes

Dạ có ạ nhưng không hiểu soa hôm nay em dùng nó lại không hiện ạ

20 cái problems bên tab đầu tiên kìa, sao lại không có

2 Likes

A em nhìn thấy r ngày xưa nó hiện là 20: lỗi gì đấy bh nó hiện thành as3.c:32:35

Mảng đa chiều “multidimensional array” phải có giới hạn cho tất cả các kích thức(dimension) ngoại trừ kích thức(dimension) đầu tiên.

=> cái đầu tiên mình có thể bỏ trống nhưng dimension(kích thước,cở) của cái thứ 2 phải khai báo
vd 5

void Check_point(node_t Maxtri[][5],....) {

}

Hoặc khai báo cả 2

void Check_point(node_t Maxtri[5][5],....) {

}
3 Likes

Mình tưởng đây là lỗi? as3.c:32:35 file as3.c dòng 32, cột 35?

2 Likes

mn có thể giúp em xem lỗi này với đc không ạ. em nghĩ có liên quan tới câu hỏi của bạn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?