Vòng lặp for nhiều điều kiện

c
c++

(Nguyễn Quân) #1

Mọi người cho em hỏi về loại vòng lặp for có chứa nhiều biến và nhiều điều kiện.
Ví dụ:

for(i = 0, j = 0, k = 0; i < j, j < k, k < 10; i++, j++, k++){
                printf("%d", i);
		printf("%d", j);
		printf("%d", k);
}

Vậy nguyên lý hoạt động, kiểm tra điều kiện và thứ tự thực hiện của loại này là thế nào, mong mọi người giúp đỡ.


(rogp10) #2

Thực ra dấu , này là một toán tử. A, B trả về B.


(Nguyễn Quân) #3

Vậy trong nội bộ 1 điều kiện (ví dụ là A) thì nó sẽ thực hiện như thế nào ạ


(rogp10) #4

Thêm ngoặc cho đúng thì nó ntn:

(i < j), (j < k), (k < 10)

Toán tử từ trái sang phải nên nó ntn:

((i < j), j < k)), (k < 10)

tức là k < 10 :smiley: có thể bỏ hai biểu thức đi trước vì nó chỉ là tính toán.


(Bùi Trung Thông) #5

trước tiên em đọc cái này trước nhé: https://www.geeksforgeeks.org/loops-in-c-and-cpp/


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?