Với một người chưa biết gì về lập trình thì cần phải học Python trong bao lâu để có thể kiếm được một công việc?

python

(Linh Nguyễn Đức) #1

Cho mình hỏi ngu một tí. Với một người chưa biết gì về lập trình thì cần phải học trong bao lâu để có thể kiếm được một công việc.


(Tâm Ninja) #2

Với mình là sau khi đọc hết 1 cuốn sách trong 2 ngày nhé. Một bạn mình hướng dẫn thì mất 3 tháng (java không phải python). Một bạn khác thì sáu tháng rồi vẫn đang train (cái này thì đúng là python). Mặc dù python thì dễ học hơn Java. Vậy nên bạn đừng đặt nặng là học bao lâu để kiếm được việc vì việc nó như làm bánh ấy. Nó là một cái bánh rất to không biết người ta cắn chỗ nào để mình làm trước. Nên cứ học và ra sản phẩm là được.
Thông thường thì bạn hãy đặt mục tiêu là thích mảng nào, có cơ hội mảng nào thì làm ra sản phẩm ở mảng đó sau đó onjob training. Bạn xin việc training tầm 1 năm nhảy qua chỗ mới làm thêm 2 năm là đủ lvl đi xin việc chỗ tử tế ấy mà. Giờ đầy công ty họ cần công nhân code nên đừng lo lắng.
Tuy nhiên nếu muốn đi xa thì bạn cần có những thứ nền tảng như bằng đại học, chứng chỉ các kiểu.


(Nguyễn Duy Hùng) #3

mình mới bắt đầu lầm trình nghiêm túc khi vào đại học thôi so với các bạn trường chuyên tin thì muộn hơn rất nhiều. Cá nhân mình thấy là học tới năm 3 mới đủ kiến thức, nhưng nếu là một khoảng thời gian liên tục thì chắc 6 tháng đến 1 năm tùy người tiếp thu và mức độ chăm chỉ . Còn muốn cứng nghề thì chưa chắc 10 năm 20 năm gì đấy =))


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?