Vnhacker - làm resume

7 Likes

cho em hỏi làm sao để up CV được như anh ạ :slight_smile:

1 Like

Bạn dùng google docs rồi bấm nút share. Chọn share cho tất cả mọi người là được.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?