Viết phần mềm đơn giản--Xin tư vấn

Các anh cho em hỏi với ạ:
Em muốn viết 1 phần mềm hoàn chỉnh trên window bằng python có:
+Giao diện người dùng
+Cho người dùng nhập thông tin cá nhân vào sau đó lưu vào file Excel
Anh/chị cho em biết quy trình tạo nên phần mềm này được không ạ

Hi Toàn Tạ Văn.
Bạn tìm tài liệu về phân tích thiết kế hệ thống để đọc.

1 Like

Bước 1.Học python:

https://www.youtube.com/watch?v=FgN-mHwHLyg&list=PLyiioioEJSxEh_S_XFvG0d2xKRMSWLfN_

Bước 2. Học wxpython:
http://zetcode.com/wxpython/

Bước 3. Google search “excel python”

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?