[Video] Hướng dẫn học C# - Bài 2.2 : Viết Tiếng Việt trong Console Application C#

4 Likes

Em dùng Visual studio 2010 Utimate để học cái này, anh ở trên dùng Visual C# 2008 Express Edition. Không biết có phải do các bản khác nhau không mà em làm y theo hướng dẫn của anh ấy mà bị lỗi rất nhìu. ai có thể hướng dẫn em cái này với. e mới bắt đầu học C# và tư vấn dùng em nên dùng công cụ nào để viết. Cảm ơn nhiều ạ.

Nhớ dùng kèm using System.Text nhé :))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?