Vấn đề build project c++ với android studio

tình hình là mình tạo 1 project android của cocos2dx và build thử nhưng ko dk mặc dù đã cài đủ ndk lẫn máy ảo, ak mà mấy ảo mik cx ko bật dc chi tiết thì mn xem qua hình :lúc build bằng cmd thì bị như vậy :

Hi tran thanh phuc.
Sai lệnh thì phải.

đâu sai đâu bn, đúng mà

build cmd thì bạn chạy
cocos run -p android
là được thì phải

1 Like

Hi tran thanh phuc.
Bạn xem hình thứ 3. Nó báo là Invalid ỏ un .... và dưới là danh sách các lệnh hỗ trợ. Không thấy có cái update … của bạn.

P/S Xem kỹ lại tài liệu xem.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?