Tự xây dựng chương trình dự đoán ngôn ngữ lập trình

machine-learning
nlp

(Hieu Nguyen Van) #1

Lượn qua lượn lại các forum thì thấy họ thường chia sẻ khá nhiều về machine learning. Mình cũng thấy hứng thú và tò mò nên ra tay tìm hiểu. Cũng tự build được một model dự đoán ngôn ngữ lập trình độ chính xác khá tốt. Bạn nào quan tâm có thể đọc bài trình bày chi tiết của mình để link dưới đây. Trong bài viết mình viết chi tiết từng bước từ:

  1. Thu thập dữ liệu source code
  2. Tiền xử lý
  3. Huấn luyện mô hình
  4. Đánh giá độ chính xác
  5. Viết giao diện demo

Hình ảnh demo của chương trình:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?