Tư vấn nơi làm việc cho fresher nhúng/IoT

Mình đang học tự động hóa, và tính đi theo mảng nhúng hoặc là iot.
Mình muốn apply vào công ty có thể traning tốt một xíu vì mình chưa có kinh nghiệm. Không biết mọi người có thể gợi ý một số công ty không
Theo mình tìm hiểu thì có các công ty sau về nhúng: Fpt software, Renasas, Bosch, Hella
Xin cám ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?