Tư vấn nơi làm việc cho fresher nhúng/IoT

Mình đang học tự động hóa, và tính đi theo mảng nhúng hoặc là iot.
Mình muốn apply vào công ty có thể traning tốt một xíu vì mình chưa có kinh nghiệm. Không biết mọi người có thể gợi ý một số công ty không
Theo mình tìm hiểu thì có các công ty sau về nhúng: Fpt software, Renasas, Bosch, Hella
Xin cám ơn

Mua về một board mạch và tự lập trình cho nó chạy được cái gì đó đi đã, rồi bỏ cái board đó vào phong bì kèm mấy tờ A4 viết code mô tả nó đã hoạt động thế nào sau khi bạn “lập trình nhúng” cho nó. Nhớ có liên hệ của bạn kèm trong phòng bì. Gửi cái phong bì đó cho phòng nhân sự công ty nào bạn muốn vào thực tập, 3 ngày họ sẽ gọi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?