Tư vấn học python để tự làm tool đo lường traffic hoặc tự động hoá tác vụ văn phòng

Hi anh chị, e làm bán hàng online, muốn tự học python để làm mấy cái tool đo lường traffic hoặc tự động hoá tác vụ văn phòng,… thì nên học những kiến thức nào hay học ở đâu ạ?

học javascript để viết extension cho chrome, selenium để auto web. Học auto IT để auto click đổi với app.

1 Like

cái này có dịch vụ có sẵn, ví dụ như cloudfare có bán đủ combo dịch vụ cho bạn, từ domain, proxy, cdn… và có thống kê traffic cho bạn luôn

6 Likes

bạn đã có base về coding chưa, nếu chưa có mình nghĩ bạn nên tìm hiểu thử 1 vài công cụ low-code, ví dụ RPA với Uipath, sẽ dễ hơn nhiều.

3 Likes

Mua cuốn sách https://automatetheboringstuff.com này bản in giấy từ nước ngoài gửi về, đọc xong làm được nhiều thứ với Python lắm. Bản online đọc miễn phí nhưng không làm được gì nhiều vì bản giấy nằm đọc, hiểu rõ hơn, ngấm sâu hơn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?