Trò chơi đoán số

 • Đây là một trò chơi đoán số đơn giản, là bài tập mà em làm theo 1 bài hướng dẫn học C, có lỗi lầm gì mong m.n góp ý và chỉ ra giúp để em nhanh tiến bộ.
 • Phần chơi 2 người khá là buồn cười vì em k biết cách để ẩn số của hàm Scanf khi người ta điền vào, mong các anh/chị chỉ dẫn ^^
 • Cuối cùng là Thank all
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int songaunhien(int soToida,int MIN)
{
 int soBiMat=0;
 srand (time(NULL));
 soBiMat = (rand( ) % (soToida - MIN + 1)) + MIN;
 return soBiMat;
}
void sosanh(int a, int b)
{
  if(a>b) {printf("So ban nhap vao nho hon so can tim\n");}
  else if (a<b) {printf("So ban nhap vao lon hon so can tim\n");}
  else{printf("Chuc mung ban da nhap vao dung so can tim\n");}
}
int main(int argc, char*argv[])
{ int cd, dk, sonhapvao, sld=0;
 int sobimat;
  printf("Vui long chon che do choi\n");
  printf("1. Mot nguoi choi\n");
  printf("2. Hai nguoi choi\n");
  scanf("%d",&cd);
  switch(cd)
{ case 1:
 printf("Ban da chon che do 1 nguoi choi\n");
 break;
 case 2:
 printf("Ban da chon che do 2 nguoi choi\n");
 break;
}
 printf("Vui long chon do kho\n");
 printf("1.De\n");
 printf("2.Binh thuong\n");
 printf("3.Kho\n");
 printf("4.Rat kho\n");
 scanf("%d",&dk);

 switch(dk)
{
 case 1:
 printf("Ban da chon che do de\n");
 break;
 case 2:
 printf("Ban da chon che do binh thuong\n");
 break;
 case 3:
 printf("Ban da chon che do kho\n");
 break;
 case 4:
 printf("Ban da chon che do rat kho\n");
 break;
}
 if(cd==1&&dk==1)
{ sobimat=songaunhien(100,1);

 do

{ sld++;
 printf("Vui long nhap so can tim ");
 scanf("%d",&sonhapvao);
 sosanh(sobimat,sonhapvao);
}
 while (sobimat!=sonhapvao);
 printf("Sau so lan doan la %d \n",sld);
}
else if(cd==1&&dk==2)
{ sobimat=songaunhien(1000,1);

 do

{
 sld++;
 printf("Vui long nhap so can tim ");
 scanf("%d",&sonhapvao);
 sosanh(sobimat,sonhapvao);
}
 while (sobimat!=sonhapvao);
 printf("Sau so lan doan la %d \n ",sld);
}
else if(cd==1&&dk==3)
{ sobimat=songaunhien(10000,1);

 do

{ sld++;
 printf("Vui long nhap so can tim ");
 scanf("%d",&sonhapvao);
 sosanh(sobimat,sonhapvao);
}
 while (sobimat!=sonhapvao);
  printf("Sau so lan doan la %d \n ",sld);

}
else if(cd==1&&dk==4)
{ sobimat=songaunhien(100000,1);

 do

{ sld++;
 printf("Vui long nhap so can tim ");
 scanf("%d",&sonhapvao);
 sosanh(sobimat,sonhapvao);
}
 while (sobimat!=sonhapvao);
  printf("Sau so lan doan la %d \n ",sld);
}
else if(cd==2)
{
 printf("Luu y! Che mat nguoi choi thu 2 lai nhe!\n");
 printf("Vui long nhap vao so can tim de nguoi choi thu 2 doan\n");
 scanf("%d",&sobimat);
 system("cls");
 printf("Den luot nguoi choi thu 2 doan\n");
do

{ sld++;
 printf("Vui long nhap so can tim ");
 scanf("%d",&sonhapvao);
 sosanh(sobimat,sonhapvao);
}
 while (sobimat!=sonhapvao);
  printf("Sau so lan doan la %d \n ",sld);
}
system("Pause");

return 0;
}


4 Likes

Source đi bạn. :smile:. Mình nghĩ là mọi người sẽ hứng thú đọc hơn

1 Like

:joy:

1 Like

Đã phát hiện ra không phải tại bug, mà tại mình ngu =))

1 Like

Xoá nhanh thế bạn :))

Ấy, đừng nói kiểu “sờ gáy” em thế. Em phát hiện ra là em nhầm thôi mà.

tag thớt: @Hong_Duc: Đề rõ “lon hon” và “nho hon” là gì nhé, đọc 2 từ đó mà loạn hết cả não.

1 Like

Muốn che số khi chơi 2 người, em có thể chạy lệnh xoá màn hình sau khi nhập số.

Mai em sẽ up sources cho m.n xem và giúp đỡ em ạ ^^

Cơ mà chụp ảnh source trong code::blocks hay là up hẳn thư mục lên ạ :v lần đầu nên ngu người k biết lgi

Nghĩ bậy à bác? <(")

Thì up hẳn lên đây chứ có gì đâu. Và nhớ format code bằng cách
```cpp

Code của bạn

```

1 Like

Ok ạ :3 Mai em up ạ lần đầu up nên ngáo ngơ :v

Dạ vâng ạ em sẽ tìm hiểu ạ. Cảm ơn anh :3

Up bằng cách edit trên post này. Chứ đừng up post mới :smile:

1 Like

Dạ vâng ạ :v Em biết r ạ. Cảm ơn anh nha ^^

Lung tung à nha. Chỉ là hơi khó hiểu. Nhìn “lon hon” và “nho hon” mình thỉnh thoảng không biết lớn hơn và nhỏ hơn cái gì. Bạn có thể viết 1 câu thân thiện hơn: “Số bạn đoán lớn hơn/nhỏ hơn số bí mật”.

2 Likes

Vâng ạ mình sẽ sửa :3

2 Likes

Update: Đã edit lại và đăng source lên mong mọi người tham khảo và giúp đỡ em sửa chữa :3

1 Like

Bạn đã học tới hàm chưa thế?

1 Like

Mới học cơ bản thôi ạ .-. Hình như là chưa ạ

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?