Trò chơi đoán số

Mai mốt học tới hàm làm lại trò này xem. Cải tiến thêm là thấy nó khác ngay.

1 Like

Dạ vâng ạ, mà giờ muốn nó hiện ra màn hình tin nhắn cuối rồi mới tắt chương trình như nào ạ? Dùng lệnh System pause nhưng mà bị như ảnh của bác bên trên đăng ấy ạ .-. Khá là khó chịu

1 Like

Thì bỏ lệnh system pause đi thôi :smile: có sẵn của codeblocks rồi

2 Likes
#include <conio.h>

Muốn pause ở đâu thì

getch();

Em dùng lệnh system(pause) được rồi ạ. Tại trước để nó trong vòng lặp while nên bị như ảnh :v Em cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?