Trao thưởng event mỗi tháng một cuốn sách lần 2 ( tháng 4 năm 2016 )

Những ai chưa biết về event này có thể đọc ở đây :


Theo đó, người đạt được giải thưởng tháng 4 là @thangngoc89

Phần thưởng :

  • 1 hóa đơn sách với tổng giá trị 200k
    Luật :
  • mỗi người chỉ có thể nhận giải thưởng 1 lần trong 1 năm

Event hiện tại vẫn đang diễn ra trong tháng 5.

5 Likes

:scream: Where do i go :joy:

2 Likes

Quào, Thật là bất ngờ :slight_smile: . cảm ơn anh @Le_Dinh_Huy nhiều

4 Likes

Chúc mừng anh :clap::clap::clap::clap:

2 Likes

cơ mà lần trước là poll mà a ^^, dẫu sao cũng chúc mừng web dev “đập troai” @thangngoc89 nhé :smile:

2 Likes
  • Thì vẫn là nhận phần thưởng mà e, hahaha :smile:
1 Like
<?php
namespace DayNhauHoc;

$you   = new Member('thangngoc89');
$me    = new Member('dqh');

while($action = $me->congratulation( $you ))

    $action->happiness()->with($me, $you);

?>

:blush:

3 Likes

@Le_Dinh_Huy: anh có mã coupon của tiki. khi nào mua thì pm cho anh.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?