Topdev Meetup: Tăng trưởng mạnh bằng kiến trúc Microservice vào ngày 01/04

Bên TopDev có nhờ giới thiệu giúp chương trình MeetUp này

Đối với mỗi khách mời biết đến và đăng ký tham gia Meet-up với mã giảm giá LEDAT, BTC sự kiện xin dành tặng mã giảm giá mua vé tham dự với giá trị 50,000đ/vé (giá vé niêm yết là 200,000đ/vé).


Footnote: Giới thiệu chơi không ăn nhậu gì từ event này nhé :sob:

4 Likes

Sinh Viên tiền đâu đi đây huhu :frowning: bạn nào ghi âm về chia sẽ đê híhí :))

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?