Tìm sư huynh sư tỷ hỗ trợ học java

em có nhiều kiến thức chưa nắm được nên không theo kịp chương trình học ạ, mong có sư huynh sư tỷ hỗ trợ ạ!!! em có hậu tạ ạ (có hơi thô với hơi vật chất nhưng mong mọi người thông cảm ạ)

thế thì bắt tay vào học đi thôi, k hiểu gì k biết gì thì search, k giải quyết được nữa thì đăng lên mn cùng giúp

3 Likes

6 posts were split to a new topic: Chuyển code QuickSort để sắp xếp theo chiều giảm dần

Nếu có chút ít vốn tiếng Anh thì bạn thử học trang https://www.javatpoint.com/java-tutorial. Mình cũng học bên đó, khá dễ hiểu có ví dụ cụ thể từng bài có điều chưa đi sâu lắm

4 Likes

Mình thấy để học lập trình tốt thì nên đọc ít nhất 3 cuốn sách trước khi đọc các Tutorial trên mạng. Lý do: sách trang bị nền móng cho bạn, hiểu về các khái niệm, cú pháp, các đặc tính căn bản của một ngôn ngữ, tương quan của nó trong thế giới ngôn ngữ lập trình…

Không nên bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình bằng các bắt đầu với các Tutorial, nó sẽ làm cho nền móng yếu. Người dự định theo nghề IT nên tránh cách này.

Nhảy vào học các tutorial kiểu “mì ăn liền” chỉ thích hợp với những người đã dùng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Lúc đó họ muốn học nhanh ngôn ngữ khác để dùng giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó nhanh, tiết kiệm mà ngôn ngữ họ đang dùng thiếu thư viện và/ hoặc yếu về mảng đó. Ví dụ họ thạo C/C++ mà dùng nó làm trang web thì hơi ngớ ngẩn nên họ có thể học nhanh PHP, Python.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?