Tìm sách học C tiếng anh cho người mới

Em mới bắt đầu học lập trình cần tìm cho mình một quyển sách C bằng tiếng anh

1 Like

Cuốn sách huyền thoại: The C Programming Language :kissing:

4 Likes

Đây là thứ em thấy ở Cửu Duơng Thần Công:
https://cuuduongthancong.com/s/he-thong-may-tinh-va-ngon-ngu-c?src=home
Bác đọc thử xem có dễ hiểu không?
Ngoài ra, bác có thể tra Google: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=what+C+book+is+good+for+beginner rồi tìm bản PDF của sách bác thấy ấn tuợng.
Chúc bác may mắn :smile:

em đã xem qua quyển đấy cái phần introduction có qtrong ko bác

Nếu bác biết xài biến hằng mảng nhập xuất rồi thì có thể bỏ qua mà, ngay phần mục lục có ghi đó?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?