Tìm hiểu về Single Responsibility Principle (SRP) trong SOLID principles

Hello,

Mình đang làm 1 vài screencast (bao gồm OOP design principle nói chung và có thể bao gồm series về web applications - flask/django, và PHP thì là Laravel/Symfony).

Video đầu tiên m có bàn về Single Responsibility Principle trong lập trình phần mềm trong đó có đưa Pseudocode bằng Python.

Bạn có thể xem tại:
https://www.youtube.com/watch?v=HRUlWDAcBJg

Nếu có câu hỏi hoặc bình luận b có thể post tại đây hoặc phần comment của Youtube.

6 Likes

Ui giọng hay thế :3
Nhưng mà đọc hơi vấp nè

7 Likes

Làm video còn khó hơn cả làm lập trình luôn :((

5 Likes

Công nhận. :joy:
Nói như có kịch bản, chỉ việc đọc. :joy:

4 Likes

Cũng phải viết script chứ bộ :slight_smile:, thế mới thấy mấy ông như Jeff Way hay Alex Garrett,… toàn siêu nhân cả.
Cơ mà m nghĩ cái này có thể học được, khó hơn nữa là nói làm sao cho rõ ý, dễ hiểu mà không cần phải nhẩm chắc còn dài hơi hơn.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?