Tìm hiểu về các hàm trong python

Chào mọi người mình có 1 vấn đề thắc mắc là làm sao để xem được các hàm trong python được xây dựng và viết code như thế nào ví dụ hàm sort() trong python được viết như thế nào và xem ở đâu liệu tốc độ của nó đã tối ưu chưa nhỉ khi so sánh với hàm mình tự viết

1 Like

https://www.w3schools.com/python/ref_list_sort.asp đấy bạn bạn có thể tìm hiểu.

2 Likes

1, bác hiểu sai í em rồi ý em muốn hỏi là nó được xây dựng và viết như thế nào ý ạ
2, em muốn so sánh tốc độ của các hàm đã được xây dựng sẵn trong python so với mình làm í ạ

  • Bạn tự code nhanh hơn hàm có sẵn? Điều đó là không thể.
  • Python open-source, source của họ được đăng trên GitHub:
  • Bạn nên sửa 2 phím . (chấm) và , (phẩy) trước khi code Python. Khi code Python, 2 dấu này được sử dụng rất nhiều.
8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?